eRačun

Zakonske norme

U skladu sa izmenama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (član 7., 8., 9. i 10.) i Zakona o računovodstvu (član 9.), predviđa se obavezno uvođenje eRačuna u poslovanje od 01.01.2022. (B2B segment).
http://www.e-uprava.info/vazna-dokumenta.php
Pravno lice mora uspostaviti odnos sa pružaocem kvalifikacione usluge od poverenja.

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja, evidentiranja i dostavljanja elektronskih faktura, formatu elektronskih faktura, kao i o načinu i postupku prihvatanja i odbijanja elektronskih faktura, objavljen 19.06.2020. od strane ministra finansija nalaže obavezno uvođenje eRačuna u poslovanje od 01.07.2021. (B2G segment).

www.mfin.gov.rs

Правилник о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и о начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура („Службени гласник РС“, бр. 87/2020)

Do sada smo kao elektronski račun dostavljali PDF u prilogu mejla, međutim sa zakonske strane TO NIJE ISPRAVAN ELEKTRONSKI RAČUN. Da bi eRačun bio ispravan i u skladu za zakonskim normama, on kao takav pored PDF vizuala, mora posedovati i svoju unutrašnju strukturu
(po Zakonu tehničko-programska šema) – strukturni oblik eRačuna (xml) rađen je po evropskom standardu UBL 2.1.

S druge strane, kada govorimo o Zakonu o računovodstvu, jasno je istaknuto da će svako pravno lice biti u obavezi da međusobno razmenjuje elektronske račune.

U okviru programskog paketa KIPSQL++ je integrisana podrška slanja dokuemenata posredstvom servisa Moj-eRačun koji donosi dodatne pogodnosti i benefite:

– status preporučene pošiljke
– nema izgubljenih računa
– praćenje statusa eRačuna/eDokumenata
– brže, jednostavnije, ekonomičnije
– poslovanje u skladu sa Zakonima RS.

U programskom paketu KIPSQL++ podržano je slanje elektronskih dokumenata sa kvalifikacionim pružaocem usluga od poverenja firmom DOCLOOP korišćenjem njihovog servisa. Obzorom da je ovo kmercijalni servis kako bi mogli da ga korisntite morate postati njihov korisnik. Za dodatne informacije posetite sajt: www.moj-eracun.rs

DOCLOOP d.o.o.
Bulevar Arsenija Čarnojevića 67, 11070 Beograd
+381 60 0995 341
podrska@moj-eracun.rs