Cenovnik

Cenovnik - Jednokorisnička verzija

Jednokorisnička verzija(preduzeća)

 

Napomene:

Osnovna licenca programa podrazumeva instalaciju programa na jednom računaru kome se može pristupati i putem lokalne mreže uz istovremeni pristup do 3 računara (PC-a). Cena dodatne licence za svaki naredni PC koji istovremeno pristupa programu u lokalnoj mreži:

 • od 4-tog do 9-tog PC-a uvećava se osnovna cena za +15% po svakom dodatnom PC-u
 • od 10-tog PC-a nadalje uvećava se osnovna cena za +10% po svakom dodatnom PC-u

Kupovinom programa ili nadogradnje korisnik dobija trajnu licencu za korišćenje programa. Licenca je pravo na korišćenje programa i izdaje se na ime korisnika i vezuje se za PIB. Održavanje se odnosi na programe koje korisnik poseduje i obuhvata:

 • Izmene programa koje nastaju kao posledica izmena zakonskih propisa ili grešaka koje se ustanove u programu
 • Poboljšanja i unapredjenja kojima proizvodjač standardno nadogradjuje program.
 • Tehničku podršku u rešavanju problema nastalih korišćenjem KIP-a.
 • Izmene i podrška odvijaju se putem telefona, interneta, eMail-om, daljinskim pristupom PC-a.
 • Održavanje ne obuhvata specifične zahteve korisnika niti obuku kadrova.
 • Održavanje se odnosi na verzije programa: DOS v8.0 , KIP++ v1.0 i KIP++ SQL v2.0

Napomena: Održavanje će se od 1.1.2017 primenjivati samo za KIP++ SQL verziju robno i finansijsko poslovanje, ePoreze i KIP++ – obračun zarada.

Produžetak održavanja podrazumeva obnavljanje ugovora o održavanju programa na godišnjem nivou po isteku prethodnog ugovora u kontinuitetu. Najam programa podrazumeva licencu za korišćenje programa samo u vremenu trajanja najma. Nadogradnja je instalacija poslednje, najnovije, verzije programa korisniku koji već poseduje neku od prethodnih verzija KIP-a. Nadogradnja ne podrazumeva i implementaciju specifičnih zahteva koji su postojali u prethodnoj verziji a koji su nekompatibilni sa novom verzijom programa. Za korisnike koji po isteku ugovora o održavanju ne obnove isti primenjuju se cene nadogradnje programa u slučaju bilo koje intervencije na programu.
PC Kasa radi sa odredjenim fiskalnim uredjajima za čiji rad je potreban odgovarajući komunikacioni program. Koji su fiskalni uredjaji podržani i koji komunikacioni softver je potreban treba najpre proveriti kod prodavca KIP-a.

Obuka korinsika obuhvata (u prva tri meseca korišćenja programa):

 • Instalaciju i podešavanje programa na jednom ili više računara povezanih u lokalnu mrežu.
 • Obuku za rad jednog lica zaduženog za rad na programu kod korisnika.
 • Prilagođavanje programa potrebama korisnika koje ne iziskuje posebnu doradu programa.

Navedene cene obuke važe uz kupovinu programa ili nadogradnje. Cena obuke odnosi se na teritoriju Niša. Cena obuke van teritorije Niša posebno se ugovara.

Program se distribuira na CD-u sa pratećim štampanim uputstvom.

Ostalo:

 • Cena intervencije/konsultacija na terenu (kod korisnika) iznosi 25 evra za prvi započeti sat i 15 evra za svaki naredni.
 • Cena konsultacija, dodatne obuke, u našim prostorijama iznosi 15 evra za svaki započeti sat.
 • Za prekovremeni rad i rad subotom cene se uvećavaju za 50%.
 • Cena angažovanja programera na implementaciji posebnih zahteva korisnika iznosi 35 evra na sat.
 • Korisnicima van teritorije Niša naplaćuju se posebno dodatni troškovi dolaska u visini od 0.3 evra po predjenom kilometru.
 • Odziv na poziv korisnika vrši se u najkraćem mogućem roku s tim da prioritet imaju korisnici kojima važi ugovor o održavanju.

 

Knjigovodstvena verzija programa

Knjigovodstvena verzija programa

Napomene:

Maksimalni broj firmi podrazumeva listu firmi bez obzira da li su aktivne ili ne.
Povećanje broja firmi (izmena licence):
dodatnih 20 firmi = 100 Eura
dodatnih 50 firmi = 200 Eura


Cenovnik se primenjuje od 1.1.2016. Cene su iskazane u evrima a plaćanje se vrši dinarski preračunom prema srednjem kursu NBS. Proizvodjač zadržava pravo promena cena, ukoliko nisu ugovorene, o čemu se korisnici mogu informisati na web sajtu www.colas.rs

Cenovnik u PDF formatu