Cenovnik

Jednokorisnička verzija ( jedno preduzeće – jedan PIB )
Agencijska verzija programa (vodjenje poslovanja više preduzeća)
Maksimalni broj firmi podrazumeva listu firmi bez obzira da li su aktivne ili ne.

Napomene:

Osnovna licenca programa podrazumeva istovremeni pristup do 3 PC-a u lokalnoj mreži. Cena osnovne licence uvećava se za svaki naredni PC u lokalnoj mreži +15%

Pored navedenog kod agencijske verzije važi:

Osnovna licenca agencijske verzije programa podrazumeva maksimum do 50 klijenata (firmi) Povećanje broja klijenata (firmi) za dodatnih 50 iznosi 20% od cene osnovne licence programa.

Kupac (korisnik) dobija trajnu licencu za korišćenje programa.
Licenca je pravo na korišćenje programa i izdaje se na ime korisnika i vezuje se za PIB.

Održavanje programa odnosi se na programe (i verzije programa) koje je korisnik kupio i obuhvata:

 • Izmene programa koje nastaju kao posledica izmena zakonskih propisa ili grešaka koje seustanove u programu
 • Poboljšanja i unapredjenja kojima proizvodjač standardno nadogradjuje program.
 • Pravljenje rezervne kopije podataka na našem WEB serveru ( Backup )

Pomenute izmene se podrazumevaju pod nadogradnjom programa.
Nadogradnja se odvija putem interneta (sam korisnik vrši nadogradnju pokretanjem odgovarajuće opcije)

Produžetak garancije podrazumeva obnavljanje garancije na godišnjem nivou po isteku prethodne
garancije u kontinuitetu.

Nadogradnja je instalacija poslednje, najnovije, verzije programa koje je korisnik kupio. Za korisnike koji po isteku garancije ne obnove ugovor (godišnje održavanje) tretiraju se kao novi korisnici.

Kupovinom programa korisnik dobija podršku ( daljinski, putem interneta ) oko instalacije i podešavanja programa na jednom ili više računara povezanih u lokalnu mrežu ( u zavisnosti od licence programa).

Uz Program se daje prateća potrebna dokumentacija za rad.

Ostalo:

 • Konsultacije u vezi korišćenja programa na terenu u prostorijama korisnika:
 1. Za korisnike na teritoriji Niša – opština Mediana, iznosi 3.000,00 dinara za prvi započeti sat i 1.800,00 dinara za svaki naredni.
 2. Za korisnike van teritorije Niša naplaćuju se troškovi dolaska po ceni od 35 dinara po predjenom kilometru ( razdaljina se računa u oba smera ) i svaki započeti sat konsultacija 1.800,00 dinara.
 • Cena konsultacija u prostorijama naše firme iznosi 1.800,00 dinara za svaki započeti sat.
 • Za prekovremeni rad i rad subotom cene se uvećavaju za 50%.
 • Nedelja je neradna.
 • Cena angažovanja programera na implementaciji posebnih zahteva korisnika iznosi 5.000,00 din po satu.
 • Odziv na poziv korisnika vrši se u najkraćem mogućem roku.

Cene su iskazane u dinarima bez PDV-a. Plaćanje isključivo virmanski.
Cenovnik se primenjuje od 1.12.2021
Proizvodjač zadržava pravo promena cena, ukoliko nisu ugovorene, o čemu se korisnici moguinformisati na web sajtu www.colas.rs

Cenovnik u PDF formatu