Uređivanje liste firmi u knjigovodstvenoj verziji programa KIP++

Dodavanje novog klijenta u spisak firmi se vrši u prozoru sa spiskom firmi i to pritiskom na taster INSERT. Nakon pritiska tastera, otvara se dijalog za unos imena klijenta. Pritiskom na dugme potvrdi, klijent će biti uvršten u spisak firmi.

Ukoliko je potrebno, moguće je vršiti uređenje imena pojedinih klijenata. Pozicionirate se na ime klijenta koje menjate, i kombinacijom tastera ALT + S otvara se prozor za unos imena. Unosi se ime, a snimanje izmena se vrši pritiskom na dugme potvrdi.