Štampanje šifarnika

U progamu je omogućeno štampanje sledećih šifarnika:

  • Magacini
  • Poslovni partneri
  • Roba – Materijal
  • Grupe robe – Materijala
  • Kontni plan
  • Tarifni brojevi
  • Radni nalozi
  • Standardna dokumenta
  • Amortizacione grupe
  • Poreske grupe

Štampa je moguća izborom opcije iz menija Izveštaji > Šifarnici > Željeni šifarnik ili direktno iz otvorenog šifarnika.