Štampanje šifarnika poslovnih partnera

Filter poslovnih partneraŠtampanje šifarnika se vrši pozivanjem tastera ALT+I. Na ovaj način biće odštampan ceo šifarnik poslovnih partnera. Ukoliko želite možete filtrirati spisak partnera za štampu po pojedinim kriterijumima. Pritiskom na tastere ALT+F, otvara se prozor za definianje filtera. Tu se unose parametri za filtriranje, a tasterom ENTER se kreće do kraja prozora. Nakon toga, biće prikazani samo poslovni partneri koji zadovoljavaju zadati kriterijum, a pozivanjem tastera ALT+I, biće i odštampani.