Pretraga dokumenata

Pretraga dokumenata

Pretraga dokumenata je moguća po više različitih kriterijuma, pri čemu je moguće njihovo kombinovanje:

  • Magacin – Prikaz robnih dokumenata iz izabranog magacina;
  • Dokument – Prikaz određenog tipa dokumenata;
  • Poslovni partner – Prikaz robnih dokumenata vezanih za izabranog poslovnog partnera;
  • Broj dokumenta – Prikaz svih dokumenata sa unetim brojem (npr. upišemo 24 i dobićemo informaciju o vrsti i broju naloga pod kojim se robni dokument nalazi);
  • Vrsta naloga – Prikazuje robne dokumente iz izabrane vrste naloga;
  • Vezni dokument – Prikaz robnih dokumenata sa unetim veznim dokumentom;