Pregled po broju veznog dokumenta

Pretraga po broju veznog dokumenta

Izveštaj prikazuje oznake veznih dokumenata, po pojedinim robnim dokumetima u programu. Možemo definisati, vrstu naloga iz kojih želimo da vidimo oznake veznih dokumenata, poslovnog partnera ili broj dokumenta.