Podnošenje elektronske PDV prijave

Kratko video uputstvo za podnošenje PDV prijave u elektronskom obliku.

*izvor – Poreska uprava Republike Srbije