Ostali robni izveštaji

Ostali robni izveštaji

Izborom opcije ostali izveštaji iz menija robni izveštaja otvoriće se lista manje korišćenih ili prilagođenih izveštaja. Ovde će biti navedeni i ukratko objašnjeni standardni ostali izveštaji.

 • Lager lista za više magacina – Izveštaj sličan izveštaju lager lista, ali je moguće izabrati više magacina koji će biti obuhvaćeni izveštajem.

Dnevni promet ugostitelja

 • Lista dnevnog prometa ugostitelja – “knjiga šanka” zakonom propisani izveštaj. Moguć je izbor magacina i datum preseka
 • Komisiona prodaja – Sadrži više izveštaja:Izveštaji komisione prodaje
  • Dnevni izveštaj o prijemu robe u komision KRI – Definišete datum i magacin;
  • Dnevni izveštaj isplaćene/vraćene robe komintenima KRI-1 – Definišete datum, magacin i konto uplate;
  • Evidencija isplaćene komisione robe – Definišete magacin, period obuhvatanja, konto uplata i šifru komintenta;
  • Lager lista komisione robe – Unosite magacin,period obuhvatanja i šifru komintenta;
  • Odjava komisione robe – Unosite magacin,period obuhvatanja i šifru komintenta;
 • Odjava robe sa konsignacije – Definišemo magacin, period obuhvatanja i šifru poslovnog partnera.
 • Osnovna sredstva – dodatni pregledi sadrži više izveštaja:Osnovna sredstva - Izveštaji
  • Lista osnovnih sredstava po AMG
  • Lista novanabavljenih osnovnih sredstava u toku godine
  • Lista otpisanih osnovnih sredstava u toku godine
  • Lista osnovnih sredstava sa prikazom amortizacije
  • Lista osnovnih sredstava prema OJ

Kod svih izveštaja unosimo magacin, period obuhvatanja i šifre robe (osnovnih sredstava) koje želimo da obuhvatimo.

 • Lista dokumenata van zadatog perioda – Unosi se period, gde će biti prikazani izveštaji izvan zadatog perioda.
 • Upoređivanje lagera i finansijskog konta – Unosimo datum i magacina za koji sastavljamo izveštaj. Izveštaj upoređuje stanje na lageru i stanje po finansijskom knjigovodstvu.