Osnove kretanja kroz program KIP++

Manipulacija tabelom postiže se sledećim tasterima ili kombinacijom tastera:

 • <Gore> Pomeranje za jedan red na gore
 • <Dole> Pomeranje za jedan red na dole
 • <PgUp> Pomeranje za jednu stranicu (broj prikazanih redova u tabeli) na gore
 • <PgDn> Pomeranje za jednu stranicu na dole
 • <Ctrl> + <PgUp> Pozicioniranje na prvi red u tabeli
 • <Ctrl> + <PgDn> Pozicioniranje na poslednji red u tabeli
 • <Shift>+<Ins> Umetanje reda kod pojedinih tabela (tabele sa rednim brojem u prvoj koloni)
 • <Ins> Dodavanje novog reda ( ispod poslednjeg )

Pored ovog načina dodavanje je moguće i pritiskom na taster <Dole> ukoliko se nalazite na poslednjem redu u tabeli

 • <Del> Brisanje reda
 • <Enter> Izmena podataka u odabranom redu
 • <Levo> Opciono: kod nekih tabela prikazuje ostale podatke vezane za odabrani red. Isto se postiže klikom na desni taster miša.
 • <Desno> Opciono: kod nekih tabela otvara narednu tabelu. Isto se postiže dvostrukim klikom na levi taster miša.
 • <Alt> + <P> Pretraživanje i filtriranje po zadatom pojmu.
 • <Alt> + <I> Izrada izveštaja
 • <Esc> Izlazak iz tabele (zatvaranje prozora)

Postoji mnogo različitih kombinacija tastera specifičnih za određena dokumenta. Spisak svih operacija dat je u meniju Opcije (taster F1 u text verziji).

Indirektan poziv tabele

Iz polja neke tabele ili dijalog boksa u kome se unosi podatak vezan za određenu šifru (prmer: poslovni partner, roba, konto …) moguće je indirektno pozvati odgovarajuću tabelu i odabrati željenu šifru.

Npr. želimo da izradimo robni dokument. Program zahteva da izaberemo magacin. Pritiskom na taster <F2> otvara nam se lista magacina. Tasterom <ENTER> biramo željeni magacin i vraćamo se u robni dokument. Ukoliko želimo da u tom trenutku izmenimo neki podatak u tom magacinu, koristimo taster <LEVO> ili kombinaciju tastera <SHIFT> i <ENTER>.