Lista računa sa određenog konta prema prihodima

Računi prihoda po izabranim kontima

Pomoću ovog izveštaja možete dobiti spisak svih prihoda po izabranom subanalitičkom kontu (2040). Polje period određuje datum obuvatanja izveštaja. Preko polja pregled po datumu naloga biramo da li će izveštaj uzimati u obzir datum naloga ili datum stavke naloga.