Lista praznih finansijskih naloga

Izveštaj prikazuje sve finansijske naloge koji u sebi ne sadrže promene, odnosno koji su prazni.