Linearna promena cene

Preracunavanje iznosaOva opcija se poziva kombinacijom tastera ALT i L u okviru robnog i služi za preračunavanje iznosa u robnim dokumentima.

Primer za prevođenje deviznog iznosa u dinarski.

U polje keficijent unosimo željeni kurs za koji želimo da izvršimo preračun. Zatim izaberemo operaciju množenja ili deljenja i kliknemo taster potvrdi. Sve cene u robnom dokumentu će biti preračunate.

Ukoliko želimo, možemo izvršiti promenu cena za određeni iznos. U tom slučaju unosimo samo iznos, a polje koeficijent ostavljamo na nuli.