Kursiranje – Analitičke kartice

Kursiranje analitičkih kartica

Preko ovog izveštaja je moguće peračunavanje iznosa na analitičkim karticama iz jedne valute u drugu. Polje konto zahteva unos analitičkog konta ili više njih za koje želimo da izvršimo kursiranje. U polju period definišemo vremenski period obuhvatanja. Preračun vršimo, unošenjem defiznog kursa u polje kurs. Sortiranje je moguće vršiti prema šifri, nazivu ili visini iznosa.