Kontiranje i ozvaničenje robnog dokumenta

Ozvanicenje robnog dokumenta 1Ozvaničenje robnog dokumenta vrši se tako što se pozicionirate na dokument koji želite da ozvaničite, zadržite taster <ALT> i pritisnite slovo <O>). Posle svakog formiranog (unešenog) dokumenta treba odraditi ozvaničenje. Nakon ozvaničenja sa leve strane ozvaničenog dokumenta pojaviće se zvezdica.

Moguće je ozvaničiti više robnih dokumenata odjednom. Iz menija dnevne obrade izaberite stavku “Ozvaničenje neobrađenih dokumenata u robnom”.

Ozvanicenje robnog dokumenta

Ozvanicenje robnog dokumenta 3

Nakon toga biće vam ponuđeno vrste dokumenata koje želite da ozvaničite. Pritiskanjem tastera <F2> biće vam ponuđene vrste naloga. Nakon izbora vrste, birate brojeve naloga sa robnim dokumentima koje želit da ozvaničite. Potvrđivanjem izbora, svi dokumenti su ozvaničeni. Nakon ozvaničenja možete vršiti kontiranje naloga u glavnoj knjizi.Ozvaničen dokument može se vratiti u stanje pre ozvaničenja tasterima <CTRL> + <O>. Ovo je moguće dok se ne iskontira nalog.

Kontiranje robnih naloga se vrši tako što iz menija dnevne obrade izaberete stavku „Kontiranje robnih naloga u glavnoj knjizi“.

Koniranje robnih naloga u glavnoj knjiziIzbor naloga za kontiranje

Nakon toga biće vam ponuđeno da izaberete vrstu naloga koju želite da kontirate. Nakon izbora i potvrde, svi izabrani nalozi su kontirani u glavnoj knjizi.