Komercijalni izveštaji

Sastavljanje komercijalnog izveštaja

Komercijalni izveštaji omogućavaju sastavljanje izveštaja o prodaji i nabavci pojedinih artikala u određenom vremenu.

Polje magacin služi da odaberemo jedan ili više magacina. Zatim možemo odabrati šifru robe i vremenski period obuhvatanja, kao i to da li će izveštaj obuhvatiti robu (R), usluge (U) ili sve (ostavimo prazno polje).

Tip sortiranja komercijalnog izveštaja

Sortiranje, je moguće prema šifri, nazivu, količini, iznosu, razlici u ceni, barkodu. Filtriranje prema šifarniku artikala je moguće prema grupi robe, proizviđaču, uvozniku – dobavljaču. Prema dokmentaciji, filtriranje je moguće prema vrsti naloga (F2), oznaci i broju dokumenta, kupcu, komercijalisti, pošti partnera (npr. 18000).

Postoje dodatna podešavanja za prikaz, po količini, po iznosu, sa prikazom RUC, sa prikazom RUC i iznosom, ili možemo izabrati umanjenje RUC za date rabate. Na kraju, moguć je i grafički prikaz izveštaja u formi grafikona.