Kartice poslovnih partnera – Pregled obaveza i potraživanja po ročnosti

Pregled po rocnostiIzveštaj prikazuje potraživanja i obaveze po rokovima dospeća po pojedinim ili svim poslovnim partnerima. Polje konto podrazumeva unos konta npr 2040 ili 4350. Polje subanalitika podrazumeva definisanje jednog ili više poslovnih partnera. U polju period određujemo vremenski period koji želimo da obuhvatimo izveštajem.

Sortiranje je moguće vršiti po nazivu i šifri. Polje istekle obaveze/potraživanja preko dana služi za definisanje kolona-roka dospeća koji će se naći u izveštaju. Ukoliko želmo prikaz samo obaveza ili potraživanja preko 60 dana obrisaćemo polja 240, 120, 90 i 30.

Filtriranje prema partnerima omogućuje dodatne opcje za sastavljanje izveštaja. Moguće je sastavljati izveštaje prema komercijalistima (šifarnik komercijalista pozivamo tasterom F2). Moguće je suženje izbora kroz definisanje grupe partnera ili poštanskog broja (18000, svi kupci iz Niša). Filtriranje prema nazivu prikazuje samo one partnere koji u sebi sadrže zadati pojam. Na primeru nosimo “promet” a u rezultatu su svi partneri koji u imenu sadrže ovaj pojam. Filtriranje je moguće vršiti i prema vrsti naloga. Moguće je definisati visinu duga ili obaveza koje želimo da obuhvatimo izveštajem. Npr unosom iznosa od 3000, u polju dospeli dug/obaveze u valuti “>” prikazaće obaveze/dugovanja iznad 3000 dinara.