Kartice poslovnih partnera – Pregled neplaćenih račun preko n dana

Pregled neplacenih racuna

Izveštaj prikazuje sve neplaćene račune preko izabranog broja dana za jednog ili više poslovnih partnera. Polje subanalitika podrazumeva definisanje jednog ili više poslovnih partnera. U polju period određujemo vremenski period koji želimo da obuhvatimo izveštajem.

Broj dana prikazuje sve neplaćene račune preko tog broja. Polje prikaz rekapitulacije služi za prikaz salda duga/obaveza bez prikaza plaćanja i novonastalih računa. Automatsko zatvaranje klasa ukoliko je postavljeno na DA, prikazaće samo obaveze/potraživanja koja nisu podmirena. Ukoliko stavimo na NE, biće prikazane i uplate po pojedinim računima.

Filtriranje prema partnerima omogućuje dodatne opcje za sastavljanje izveštaja. Moguće je sastavljati izveštaje prema komercijalistima (šifarnik komercijalista pozivamo tasterom F2). Moguće je suženje izbora kroz definisanje grupe partnera ili poštanskog broja (18000, svi kupci iz Niša). Filtriranje prema nazivu prikazuje samo one partnere koji u sebi sadrže zadati pojam. Na primeru nosimo “promet” a u rezultatu su svi partneri koji u imenu sadrže ovaj pojam. Filtriranje je moguće vršiti i prema vrsti naloga.