Kartice poslovnih partnera – Kursiranje

Kursiranje potraživanja i dugovanja

Izveštaj služi za preračunavanje potraživanja, odnosno dugovanja po analitičkim kontima inostranih partnera (2060, 4360) iz strane valute u dinare.

U polju konto definišemo analitički konto, a u polju period obračunski period, koji želimo da obuhvatimo izveštajem. Polje kurs je koeficijent kojim se množi iznos u stranoj valuti kako bi dobili iznos u dinarima. Moguće je vršiti sortiranje po šifri, nazivu ili dugovnoj strani (izbor se vrši tasterom F2).