Izvod otvorenih stavki – IOS

Izvod otvorenih stavki IOSNajmanje jednom godišnje (na kraju godine) morate poslati izvode otvorenih stavki (IOS-i) kupcima i usaglasiti knjigovodstveno stanje sa njima. U polju konto unose se analitička konta (2040, 4350). Obračunski period definišemo preko datuma.

Automatsko zatvaranje stavki (DA) povlači automatsko zatvaranje nezatvorenih računa sa preostalim uplatama ako ih ima. Prikaz praznih IOS-a (saldo=0) gde ukoliko štampate IOS-e na kraju godine na ovo pitanje odgovorite sa ‘Da’. Time se štampaju i oni IOS-i kupaca koji su na nuli, ali su imali promene u toku godine. Moguće je da u našem knjigovodstvu bude stanje nula, a kod kupca drugačije i zbog toga treba poslati i prazne IOS-e.