Formiranje PDF knjiga

Sastavljanje PDF knjige izveštaja

Opcija služi za sastavljanje seta izveštaja sa predefinisanim vrednostima. Ovde su obuhvaćeni sledeći izveštaji:

  • Zaključni list
  • Bruto bilans
  • Subanalitičke kartice
  • Kartice subanalitike
  • Finansijski nalozi
  • Lager liste
  • Kartice robe
  • Šifarnici poslovnih partnera i robe i štampanje kontnog plana;

Na kraju će biti prikazano obaveštenje o lokaciji na kojoj se nalaze izveštaji. (npr. D:\\KIPSQL\PDF_BOOK)