Preračunavanje cena

Dodavanje cenovnika se vrši izborom opcije “Cenovnici”. Unosimo oznaku, naziv i tip cenovnika. Tasterom <LEVO>, otvara se prozor u kome možemo definisati više cena. U primeru je data cena u evrima i cena u dinarima.

Definisanje cenovnikaTasterom desno otvara se izabrani cenovnik sa kolonama (cenama) koje smo definisali.

Cenovnik KIPPrikaz opcija po pojedinom artikluUkoliko želimo da preračunamo cene iz jedne valute u drugu, to radimo pritiskom na taster <LEVO> u cenovniku. Otvara se prozor iz koga biramo opciju “Linearna promena cene”. Nakon toga otvara se novi prozor u kome definišemo parametre za promenu cene.

Obrazac za preračunavanje cenaPrimer:

Na osnovu formule A=B*Koeficijent, definišemo cenu A i cenu B. Cena A je cena u dinarima, pa ovde stavljamo oznaku 2 (broj kolone u cenovniku), a cena B je cena u evrima, pa stavljamo oznaku 1. Unosimo koeficijent, odnosno kurs (u našem primeru 115). Pritiskom na Potvrdi vrši se preračunavanje cena i dobija rezultat prikazan na slici.

Konačan izgled cenovnika