Bruto bilans

Bruto bilans

Bruto bilans prikazuje promet i stanja po svim kontima  određenom vremenskom periodu. Polje konto služi za definisanje jednog ili više konta koje želimo da uključimo u bruto bilans. Datumom definišemo period obuhvatanja podataka koji će se naći u bruto bilansu.

Podešavanja, odnosno uključivanja pojedinih polja za prikaz bruto bilansa su sledeća:

  • Na nivou sintetike – Biće prikazani sumarni iznosi po pojedinim sintetičkim kontima;
  • Prikaz totala po klasama – Prikaz sume u bilansu po pojedinim klasama;
  • Prikaz podtotala po grupama – Prikaz sume u bilansu po pojedinim grupama;
  • Prikaz podtotala po sintetici – Prikaz sume u bilansu po pojedinim sintetičkim kontima;

Ovde takođe možemo definisati i vrste naloga koje želimo da obuhvatimo bruto bilansom.

Klikom na taster potvrdi otvoriće se meni gde možete izabrati oblik izveštaja, sa opisom, bez opisa ili skraćeni prikaz.