Analitičke kartice

Analitička kartica

Izveštaj služi za prikaz svih promena po analitičkim kontima (2040, 4350, itd.) U izveštaju su date oznake svih dokumenata koje utiču na kretanje i salda pojedinih konta.

Preko polja konto biramo analitički konto, a preko polja period, vreme na koje se izveštaj odnosi. PS kao saldo će prikazati početno stanje kao jednu stavku, ukoliko je postavljeno na DA. U suprotnom biće prikazane pojedini stavovi iz početnog stanja. Filtriranje je moguće prema vrsti naloga, broju dokumenta ili prema opisu knjiženja.